หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง (แม่บ้าน))
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
70jX48JWed111814.jpg  
   
วันที่ : 
3/04/2562  เวลา : 11:18:14 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน