หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
scuVd3MWed111618.jpg  
   
วันที่ : 
3/04/2562  เวลา : 11:16:18 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน