หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
G5rLwaWMon120359.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2562  เวลา : 12:03:59 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน