หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง (แม่บ้าน))
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
bJwUV1iMon120040.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2562  เวลา : 12:00:40 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน