หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
uc97T0qMon115842.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2562  เวลา : 11:58:42 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน