หัวข้อ :  
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึ่กษา 2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
6xxNAuwWed102711.pdf  
   
วันที่ : 
13/03/2562  เวลา : 10:27:11 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน