หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Bh3M8MtWed100407.pdf  
   
วันที่ : 
13/03/2562  เวลา : 10:04:07 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน