หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yedFuPyMon15318.pdf  
   
วันที่ : 
11/03/2562  เวลา : 01:53:18 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน