หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐% ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
P2dKeGqMon35638.pdf  
   
วันที่ : 
25/02/2562  เวลา : 03:56:38 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน