หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FDoHe81Mon52542.pdf  
   
วันที่ : 
18/02/2562  เวลา : 05:25:42 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน