หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีก
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
x7dSGKBThu44031.pdf  
   
วันที่ : 
12/02/2562  เวลา : 02:48:35 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย