หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ และความสามารถทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระดับชั้นปวช.๑ และปวส.๑ ปีการศ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
cvZdty1Fri31359.pdf  
   
วันที่ : 
8/02/2562  เวลา : 03:13:59 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย