หัวข้อ :  
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.40 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
AWtlI72Thu33052.pdf  
   
วันที่ : 
31/01/2562  เวลา : 03:30:52 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง