หัวข้อ :  
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๓ และปวส.๒ ทุกแผนกวิชา ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับเพื่อน/ครูที่ปรึกษา และครูประจำแผนกวิชา เพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนกวิชา การเลขานุการ/การบัญชี วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนกวิชา ออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟิก/วิจิตรศิลป์/อาหารฯ/คหกรรม/การท่องเที่ยวและการโรงแรม เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ องค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแต่งกาย : ชุดนักเรียน/นักศึกษา (ครูหัวหน้าแผนกวิชาจะนัดหมายการแต่งกายกับนักเรียน นักศึกษา ให้ทราบ) รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด สามารถคลิกอ่านตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
GmNUUiMThu45626.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2562  เวลา : 03:38:13 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง