หัวข้อ :  
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ องค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแต่งกาย : ผู้บริหาร ครู ชุดข้าราชการสีกากี บุคลากรวิทยาลัยฯ เสื้อสูทแขนยาวสีเทา วิทยาลัยฯ หมายเหตุ : สามารถดูกำหนดการทั้งหมด ได้ที่ File แนบ
   
เอกสารแนบ : 
KCdNTYcThu32151.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2562  เวลา : 03:13:13 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง