หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยไม่ต้องสอบค
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
y5XrELETue45055.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2562  เวลา : 04:50:55 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย