หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๕๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” (OPEN HOUSE)
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำสั่งได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
d3gwCyhSun91817.pdf  
   
วันที่ : 
6/01/2562  เวลา : 09:05:36 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง