หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 -รายละเอียดดังเอกสารแนบ-
   
เอกสารแนบ : 
vbPBBWESat33424.pdf  
   
วันที่ : 
29/12/2561  เวลา : 03:34:24 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย