หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2562
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
1KnFMC3Mon110151.pdf  
   
วันที่ : 
24/12/2561  เวลา : 11:01:51 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย