หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
9dn3oaZThu113043.pdf  
   
วันที่ : 
20/12/2561  เวลา : 11:30:43 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย