หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
cwOcc27Thu34755. .pdf.pdf  
   
วันที่ : 
13/12/2561  เวลา : 03:47:55 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย