หัวข้อ :  
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รอบเช้า ปวช.๒ I รอบบ่าย ปวช.๓
   
เอกสารแนบ : 
Ub7t23cFri23821.pdf  
   
วันที่ : 
23/11/2561  เวลา : 02:38:21 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง