หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
PApJZmqThu110703.pdf  
   
วันที่ : 
8/11/2561  เวลา : 11:07:03 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน