หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนา
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oWGGgpYTue102120.pdf  
   
วันที่ : 
6/11/2561  เวลา : 10:21:20 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน