หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกคหกรรมศาสตร์
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
A9WTBTITue101728.pdf  
   
วันที่ : 
6/11/2561  เวลา : 10:17:28 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน