หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มึสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
NnxWZRoFri105115.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2561  เวลา : 10:51:15 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน