หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
SY31BBIFri104916.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2561  เวลา : 10:49:16 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน