หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๔๗๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่าน และดาวน์โหลดคำสั่ง ได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
gAfHjCkTue43932.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2561  เวลา : 11:45:36 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง