หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561
   
รายละเอียด : 
- คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 - รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Dk3xAMBTue51808.pdf  
   
วันที่ : 
30/10/2561  เวลา : 05:18:08 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย