หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oFa050oWed103027.pdf  
   
วันที่ : 
26/09/2561  เวลา : 10:30:27 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร