หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FFWqtQ7Sun44945.pdf  
   
วันที่ : 
9/09/2561  เวลา : 04:49:45 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย