หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
BM02RgLMon30445.pdf  
   
วันที่ : 
18/06/2561  เวลา : 03:04:45 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย