หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศก์การฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FuSY9GVMon120808.pdf  
   
วันที่ : 
18/06/2561  เวลา : 12:08:08 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย