หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
1vl1r4WWed123643.pdf  
   
วันที่ : 
16/05/2561  เวลา : 12:36:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว