หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
qvGCuReWed22140.pdf  
   
วันที่ : 
9/05/2561  เวลา : 12:45:36 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย