หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 075/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25ุ61 พร้อมกำหนดการ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
zZlsBT8Fri121809.pdf  
   
วันที่ : 
4/05/2561  เวลา : 12:18:09 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย