หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.o)" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้โครง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.o)" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพิ่มเติม)
   
เอกสารแนบ : 
WmwWTbITue41249.pdf  
   
วันที่ : 
20/03/2561  เวลา : 04:12:49 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย