หัวข้อ :  
ขั้นตอนการปรับปรุงอัพเดทข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
hE9JLfQFri74012.pdf  
   
วันที่ : 
16/03/2561  เวลา : 07:40:12 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย