หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
hJfR6PvFri41541.pdf  
   
วันที่ : 
16/03/2561  เวลา : 04:15:41 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร