หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖o
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3dXh73cThu104915.pdf  
   
วันที่ : 
15/03/2561  เวลา : 10:49:15 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย