หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
hzLVR3ZThu104411.pdf  
   
วันที่ : 
15/03/2561  เวลา : 10:44:11 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย