หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
4HMexUeWed51420.pdf  
   
วันที่ : 
14/03/2561  เวลา : 05:14:20 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย