หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกงานอาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rsndlslSat62705.pdf  
   
วันที่ : 
24/02/2561  เวลา : 06:27:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย