หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WfJ6k3zSat62320.pdf  
   
วันที่ : 
24/02/2561  เวลา : 06:23:20 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย