หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yKrgLvCThu53022.pdf  
   
วันที่ : 
15/02/2561  เวลา : 05:30:22 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย