หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
8kk9KATTue35442.pdf  
   
วันที่ : 
6/02/2561  เวลา : 03:54:42 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร