หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
ดังรายละเอียดเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rGmibywThu115143.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2560  เวลา : 11:51:43 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย