หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ขาวดำ ขนาด A4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
NMBfzDqThu40829.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 04:08:29 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร