หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถานศึกษารางวัลพระราชขนาด 2.30x5.00 เมตร โดยวิธี
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสา่รแนบ
   
เอกสารแนบ : 
dlTaFOUThu35909.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:59:09 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร