หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Bd1AIVWThu35140.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:51:40 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร